Η εταιρεία με την επωνυμία «B/O THINK PIG CREATIVE IKE», (εφεξής καλούμενη ως «Εταιρεία»), με την παρούσα Πολιτική, αποσκοπεί να ενημερώσει τους χρήστες της ιστοσελίδας (εφεξής καλούμενη ως «ιστοσελίδα»),σχετικά με τα Cookies που χρησιμοποιούνται και τις πληροφορίες που συλλέγονται, κατά την περιήγησή τους στην ιστοσελίδα.

1. Τι είναι τα Cookies
Τα Cookies είναι αυτοεγκαθιστώμενα αρχεία κειμένου, με σύντομο περιεχόμενο, που αποθηκεύονται επιτρεπτά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές (λ.χ. κινητά τηλέφωνα, tablets κλπ.) του χρήστη, που επισκέπτεται μια ιστοσελίδα. Με τον τρόπο αυτό, απομνημονεύονται οι ενέργειες και οι προτιμήσεις σας (π.χ. τη γλώσσα, τα στοιχεία επικοινωνίας σας και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Τα Cookies σας βοηθούν να περιηγηθείτε σε ένα περιβάλλον που είναι πιο φιλικό και εύχρηστοπρος εσάς.

2. Είδη Cookies
Τα Cookies διακρίνονται σε μόνιμα και προσωρινά Cookies. Τα μόνιμα Cookies διατηρούνται για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα ή μέχρι να τα διαγράψετε/απενεργοποιήσετε, ενώ αντίθετα τα προσωρινά Cookies διαγράφονται αυτομάτως μετά το πέρας της περιήγησής σας ή/και μετά το κλείσιμο του φυλλομετρητή σας.

Επίσης, τα cookies μπορεί να εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται ο χρήστης (first party Cookies) ή από άλλους μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party Cookies) που επισκέπτεται ο χρήστης.

Ακόμη, τα Cookies διακρίνονται σε απολύτως αναγκαία για τη ορθή και απρόσκοπτή λειτουργία της ιστοσελίδας και προαιρετικά Cookies. Ειδικότερα, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.3471/2006,η χρήση Cookies είναι επιτρεπτή μόνο αν ο χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση, κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται η λήψη συγκατάθεσης, για τη χρήση των Cookies που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου.

3. Κατηγορίες Cookies στην ιστοσελίδα μας
Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε τα εξής Cookies:

  • Απολύτως Αναγκαία Cookies

Τα Cookies αυτά έχουν καθοριστικό ρόλο στην ορθή και απρόσκοπτη και ασφαλήλειτουργία της ιστοσελίδας και χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών της. Για αυτό το λόγο, τα απολύτως αναγκαία Cookies είναι τα μόνα τα οποία δεν επιδέχονται απενεργοποίηση από εσάς.

COOKIE ΠΑΡΟΧΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ
_lscache_vary thinkpig.gr 1 ημέρα Αποθηκεύει το ρόλο ενός συνδεδεμένου χρήστη. Συνήθως πρόκειται είτε για χρήστη, είτε για διαχειριστή τοποθεσίας Ιδιόκτητο
CONSENT google.com 2 έτη Χρησιμοποιείται για να εξακριβωθεί εάν ο επισκέπτης έχει αποδεχθεί τα cookies της κατηγορίας Marketing στον μηχανισμό λήψης συγκατάθεσης του cookie banner. Απαραίτητο cookie για την εναρμόνιση του ιστότοπου με τον GDPR. Τρίτου Μέρους
CONSENT youtube.com 2 έτη Χρησιμοποιείται για να εξακριβωθεί εάν ο επισκέπτης έχει αποδεχθεί τα cookies της κατηγορίας Marketing στον μηχανισμό λήψης συγκατάθεσης του cookie banner. Απαραίτητο cookie για την εναρμόνιση του ιστότοπου με τον GDPR. Τρίτου Μέρους
CookieConsent thinkpig.gr 1 έτος Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη αναφορικά με την αποδοχή των cookies για τον συγκεκριμένο τομέα (domain). Ιδιόκτητο
cookielawinfo-checkbox-advertisement thinkpig.gr 1 έτος Χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει εάν ο επισκέπτης έχει αποδεχτεί την κατηγορία μάρκετινγκ στο banner cookie. Αυτό το cookie είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση του ιστότοπου με τον GDPR. Ιδιόκτητο
cookielawinfo-checkbox-analytics thinkpig.gr 1 έτος Χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει εάν ο επισκέπτης έχει αποδεχτεί την κατηγορία στατιστικών στοιχείων στο banner cookie. Αυτό το cookie είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση του ιστότοπου με τον GDPR. Ιδιόκτητο
cookielawinfo-checkbox-functional thinkpig.gr 1 έτος Καθορίζει εάν ο χρήστης έχει αποδεχτεί το πλαίσιο συναίνεσης για τα cookie. Ιδιόκτητο
cookielawinfo-checkbox-necessary thinkpig.gr 1 έτος Καθορίζει εάν ο χρήστης έχει αποδεχτεί το πλαίσιο συναίνεσης για τα cookie. Ιδιόκτητο
cookielawinfo-checkbox-performance thinkpig.gr 1 έτος Αποθηκεύει την κατάσταση συναίνεσης των cookie του χρήστη για τον τρέχοντα τομέα. Ιδιόκτητο
wc_cart_created thinkpig.gr Συνεδρίας Απαραίτητο για τη λειτουργία του καλαθιού αγορών στον ιστότοπο. Ιδιόκτητο
wc_cart_hash_# thinkpig.gr Συνεχές Αταξινόμητο Ιδιόκτητο
wc_fragments_# thinkpig.gr Συνεδρίας Αταξινόμητο Ιδιόκτητο
woocommerce_cart_hash thinkpig.gr Συνεδρίας Απαραίτητο για τη λειτουργία του καλαθιού αγορών στον ιστότοπο για να θυμάται τα επιλεγμένα προϊόντα – Αυτό επιτρέπει επίσης στον ιστότοπο να προωθεί σχετικά προϊόντα στον επισκέπτη, με βάση το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών. Ιδιόκτητο
woocommerce_items_in_cart thinkpig.gr Συνεδρίας Απαραίτητο για τη λειτουργία του καλαθιού αγορών στον ιστότοπο για να θυμάται τα επιλεγμένα προϊόντα – Αυτό επιτρέπει επίσης στον ιστότοπο να προωθεί σχετικά προϊόντα στον επισκέπτη, με βάση το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών. Ιδιόκτητο
wp_woocommerce_session_# thinkpig.gr 1 ημέρα Αταξινόμητο Ιδιόκτητο
  • Cookies ανάλυσης

Τα Cookies αυτά συλλέγουν στοιχεία που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση των επιδόσεων, τη μέτρηση των επισκέψεων, την παρακολούθηση του τρόπου πρόσβασης των χρηστών και τη βελτίωση της επίδοσης και του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας.

COOKIE ΠΑΡΟΧΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ
ga thinkpig.gr 2 έτη Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. Ιδιόκτητο
ga_# google.com 2 έτη Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τον αριθμό των φορών που ένας χρήστης επισκέφτηκε τον ιστότοπο καθώς και τις ημερομηνίες για την πρώτη και την πιο πρόσφατη επίσκεψη. Ιδιόκτητο
gat thinkpig.gr 1 ημέρα Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για τη μείωση του ποσοστού αιτημάτων Ιδιόκτητο
_gid thinkpig.gr 1 έτος Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη αναφορικά με την αποδοχή των cookies για τον συγκεκριμένο τομέα (domain). Ιδιόκτητο
cookielawinfo-checkbox-advertisement thinkpig.gr Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. Ιδιόκτητο
  • Cookies διαφημίσεων

Οι πληροφορίες που αντλούνται μέσω της τεχνολογίας Cookies, κοινοποιούνται σε τρίτους στο πλαίσιο δημιουργίας μηνυμάτων στοχευμένης διαφήμισης, που μπορεί να προβληθούν σε εσάς κατά την επίσκεψή σας σε ιστοσελίδες τρίτων. Ακόμη, τα συγκεκριμένα Cookies επιτρέπουν τη διεξαγωγή μετρήσεων που σχετίζονται με την δραστηριότητά σας σε άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες σας παρέπεμψαν στη δική μας ιστοσελίδα.

COOKIE ΠΑΡΟΧΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ
ads/ga-audiences google.com Συνεδρίας Χρησιμοποιείται από το Google AdWords για την εκ νέου προσέλκυση επισκεπτών που είναι πιθανό να μετατραπούν σε πελάτες με βάση τη διαδικτυακή συμπεριφορά του επισκέπτη σε όλους τους ιστότοπους. Τρίτου Μέρους
VISITOR_I NFO1_LIVE youtube.com 179 ημέρες Προσπαθεί να εκτιμήσει το εύρος ζώνης των χρηστών σε σελίδες με ενσωματωμένα βίντεο YouTube. Τρίτου Μέρους
YSC youtube.com Συνεδρίας Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό για να διατηρεί στατιστικά σχετικά με τα βίντεο από το YouTube που έχει δει ο χρήστης. Τρίτου Μέρους
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY youtube.com Συνεχές Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη για το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube. Τρίτου Μέρους
yt-remote-cast-available youtube.com Συνεδρίας Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη για το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube. Τρίτου Μέρους
yt-remote-cast-installed youtube.com Συνεδρίας Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη για το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube Τρίτου Μέρους
yt-remote-connected-devices youtube.com Συνεχές Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη για το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube. Τρίτου Μέρους
yt-remote-device-id youtube.com Συνεχές Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη για το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube. Τρίτου Μέρους
yt-remote-fast-check-period youtube.com Συνεδρίας Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη για το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube. Τρίτου Μέρους
yt-remote-session-app youtube.com Συνεδρίας Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη για το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube. Τρίτου Μέρους
yt-remote-session-name youtube.com Συνεδρίας Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη για το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube. Τρίτου Μέρους

 

4. Πώς να διαχειριστείτε τα Cookies
Η τροποποίηση των προτιμήσεών σας για τα cookies μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή μέσω του Cookie Banner της ιστοσελίδας μας.

Παράλληλα, μπορείτε να τροποποιείτε τις επιλογές στο πρόγραμμα περιήγησης, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση Cookies ή για να απορρίπτετε τη χρήση τους. Σε αυτή την περίπτωση, εάν δεν επιτρέπετε τη χρήση Cookies ενδέχεται ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες να μη λειτουργούν.

Για να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες για κάθε τύπο προγράμματος περιήγησης:

  • Microsoft Edge
  • Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • Safari
  • Opera

5. Τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Cookies
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή την παρούσα Πολιτική Cookies, για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές, για λόγους βελτιστοποίησης των λειτουργιών και υπηρεσιών της.

Τελευταία Αναθεώρηση : Μάιος 2022

  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι.